Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.outletplaneta.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. www.outletplaneta.com си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

 1. Общи условия
  www.outletplaneta.comе уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
  • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от www.outletplaneta.com .
  •  www.outletplaneta.com  има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
  • При липса на складова наличност от заявената стока  www.outletplaneta.com  , в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
  • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката  www.outletplaneta.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
  • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от  www.outletplaneta.com  на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка.
  •  www.outletplaneta.com  се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
  • www.outletplaneta.com   не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес www.outletplaneta.com .
 • www.outletplaneta.comНЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОРЪЧКИ НАПРАВЕНИ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА!
  • www.outletplaneta.com  не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.
  • www.outletplaneta.com  не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.
  • Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. www.outletplaneta.com  допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
  • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.
 1. Права и задължения на страните
  1. www.outletplaneta.comсе задължава:
  • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни;
  • да достави в срока указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;
  • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
  • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.
  2. Клиентът се задължава:
  • да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
  • да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
  • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
  • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
  Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
  Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
  При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети www.outletplaneta.com за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
  В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, www.outletplaneta.com  се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
  Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
  • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
  • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

При заявка за замяна или връщане на доставената стока, КЛИЕНТЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ВЪРНЕ ДАДЕНИЯТ ПРОДУКТ ВЪВ ВИДЪТ, В КОЙТО Е БИЛ ПОЛУЧЕН ( ОКОМПЛЕКТОВАН С ЕТИКЕТИ ,КУТИЯ ИЛИ ОПАКОВКА) и НЕУПОТРЕБЯВАН. ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ГОРЕ НАПИСАНОТО, www.outletplaneta.com  НЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ЗАМЕНИ ИЛИ ДА ВЪЗСТАНОВИ СТОЙНОСТТА НА ПРОДУКТА.

Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 7 работни дни.

III. Лични данни
•  www.outletplaneta.com  полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия,  www.outletplaneta.com  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
www.outletplaneta.com  има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@outletplaneta.com . Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “  www.outletplaneta.com . Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 1. Разкриване на информацията

www.outletplaneta.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
• www.outletplaneta.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 1. Отговорност
  www.outletplaneta.comне носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които  www.outletplaneta.com  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на чрез www.outletplaneta.com.
 2. Арбитраж
  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.
 3. Допълнителни условия:
  www.outletplaneta.com не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
  АКО НЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.